Utvalg vil prioritere de unges helse

Det såkalte prioriteringsutvalget mener pasientens alder skal ha betydning for prioriteringen i helsevesenet. Unge skal gå foran, og flere kan bli nektet behandling.