Vanskelig samarbeid mellom politi og NSB på Åsta

Politiet mener samarbeidet med NSB i timene etter Åsta-ulykken var vanskelig og uoversiktlig, viser en rapport fra Østerdal politidistrikt.Ifølge Hamar Arbeiderblad viser rapporten at NSB var representert med for mange personer, og at det derfor var vanskelig for den lokale redningssentralen å oppfatte hvilken rolle de forskjellige hadde.