Helsekatastrofe underveis i Russland og Baltikum

Østersjørådet tegner et dystert bilde av helsesituasjonen i Russland og Baltikum. Utbredelsen av tuberkulose blir allerede omtalt som en epidemi, og spredningen av hiv øker dramatisk i en rekke byer og regioner.