Flere barn i barnehage

Ved utgangen av 1999 hadde 189.400 barn plass i barnehage. Det er en økning på 3 prosent i forhold til 1998, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.