Vil beholde 10-15 fylker

Fylkeskommunen bør ikke nedlegges men styrkes med nye oppgaver, mener et statlig utvalg. Tallet på fylker bør likevel reduseres fra dagens 19 til 10-15.