Motstand i Ap mot delprivatisering av Statoil

Det er stor motstand mot delprivatisering av Statoil blant delegatene til Arbeiderpartiets landsmøte, vel fire måneder før landsmøtet starter.