ADtranz anbefaler hyppige inspeksjoner av togene

Rust kan ha gjort akslene på Signaturtogene og Flytogene mindre motstandsdyktige mot skader som blir påført dem utenfra, og disse skadene har ført til sprekker i stålet. Derfor anbefaler ADtranz hyppige inspeksjoner av de nye togene.