Nordtun mot privatisering

SANDNES: Vi vil aldri gå inn for total privatisering av kommunale omsorgstjenester og vil heller ikke anbefale det.