Ber om hjelp til å stanse import av tropisk trevirke

Miljøvernminister Siri Bjerke ber Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og flere andre organisasjoner om hjelp til å hindre import av tropisk trevirke som stammer fra ulovlig hogst.