«Fritt sykehus» vil koste 40 millioner i transport

Når ordningen med fritt sykehusvalg trer i kraft for fullt, vil den koste Folketrygden 40 millioner kroner årlig i reiseutgifter, ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI).