Tilbyr hjelp mot etnisk diskriminering

Forskjellsbehandling i arbeidslivet topper listen over problemer som etniske minoriteter melder fra om til Senter mot etnisk diskriminering.