Færre dømmes til samfunnsstraff i Norge

Stadig færre dømmes til samfunnsstraff i Norge. Siden 2009 har bruken av straffeformen gått ned med 22 prosent.