17.000 rovdrepte sauer i Hedmark og Oppland

Bøndene i Hedmark og Oppland har søkt om erstatning for til sammen 17.070 rovviltdrepte sauer og lam etter årets beitesesong.