Gasskraft til smelteverk ideelt

Olje— og energiminister Olav Akselsen tenner gjerne flere norske smelteverk om så med gasskraft.