Barn mister kontakt med foreldre som blir utvist

Rundt 30 barn i Norge mister årlig kontakten med en av sine foreldre, på grunn av Norges praksis med å utvise straffedømte utlendinger. Justisdepartementet vil ikke lempe på dagens regler til tross for kritikk fra FN.