Teletilsynet gransker prising av mobilmeldinger

Teleselskapenes prising av mobilmeldinger kan være i strid med EØS-avtalen. Nå gransker Post— og teletilsynet selskapenes prispraksis.