Signatur kan kjøre, men blir stående

NSBs Signatur-tog blir stående på verkstedet på ubestemt tid. Årsaken er at NSB mangler folk som kan inspisere togene slik Adtranz, Det Norske Veritas og NSB ble enige om fredag.