Justisdepartementet motVerdikommisjonen

Justisdepartementet er forundret over atVerdikommisjonen blander seg inn i enkeltsaker som utvisningen avchilenske Sofia.