Ap og Sentrum må samarbeide

OSLO: Tidligere statssekretær Endre Skjørestad (sp) frykter en politisk situasjon som vil sette over styr mye av det han mener er oppnådd i norsk økonomi på 90-tallet.