Pårørende har ikke råd til å reise til Norge

Familiene til de omkomne polakkene etter brannen på Gulskogen i Drammen, har ikke råd til å komme til Norge.