Kommunene klager over lånestopp

Landets kommuner sliter med høye lånerenter og får ikke lån til barnehager og sykehjem. Nå ber de kommunalministeren ordne opp.