– Mer krevende kunder

Telenor mener kundene er blitt mer bevisste og krevende og at terskelen for å få misfornøyde kunder er senket.