- Vi er på gråten alle sammen

Egyptere i Norge ser med sterk og stigende uro på situasjonen i hjemlandet. Rapporter om drepte og sårede og TV-bilder av plyndring og voldelige sammenstøt gjør inntrykk.