YS-utvalg skal forsøke å bli enige om pensjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) setter ned et felles pensjonsutvalg for å forsøke å bli enige om en felles linje i pensjonssaken.