Vil ha nye regler om kringkasting av straffesaker

Lederen for norske redaktører mener reglene om kringkasting under straffesaker bør endres slik at opptak som hovedregel blir tillatt. I dag er det omvendt.