• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok onsdag sluttrapporten fra Høyhastighetsutredningen for jernbane. Nå vil hun se på tiltak som kan korte ned planleggingstiden for samferdselsprosjekter. Scanpix

Kleppa vil ha raskere planlegging av nye veier

Samferdselsministeren vil ha raskere og mer effektiv planlegging av store vei— og jernbaneprosjekter.