Høyre vil ha kontantstøtte med boplikt

Høyre vil gjennomgå EØS-reglene for å finne muligheter for å begrense eksporten av norske velferdsutbetalinger, skriver Aftenposten.