Stortinget blir skuddsikkert

Når politikerne kommer tilbake til Stortinget til høsten er det til en langt sikrere bygning enn den de forlot på forsommeren.