Utvalg vil sende atomavfall til Frankrike

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å sende norsk atomavfall til et anlegg i La Hague i Frankrike. WWF mener en slik sjøtransport er svært risikofylt.