• For første gang blir de etterlatte denne gangen også spurt om å rekruttere avdødes venner og eventuelle kjærester, slik at også de kan fortelle om tapet og sorgen de lever med. Scanpix

Venner og kjærester av 22. juli-ofrene kan ha blitt oversett

Venner og kjærester av drepte Utøya-ungdommer kan ha blitt oversett av hjelpeapparatet, frykter psykologer ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. Nå blir de for første gang tatt med i forskning på sorg og tap.