• 12.400 personer fikk norsk statsborgerskap i fjor. Den største gruppen kom fra Irak; 1.640 stk.

Færre fikk norsk statsborgerskap

I 2012 fikk 12.400 personer norsk statsborgerskap, 1.900 færre enn året før. Den største gruppen var tidligere irakiske borgere.