• Asylsøkere bør kunne filmes når de blir intervjuet om hvorfor de vil søke asyl, mener Justisdepartementet.

Justisdepartementet vil filme asylintervju

Asylsøkere bør kunne filmes når de blir intervjuet om hvorfor de vil søke asyl, mener Justisdepartementet.