Regjeringen vil snarest øke strafferammen for terror

Regjeringen vil ha fortgang i arbeidet med å innføre økt strafferamme for grov terror.