Regjeringen innfører nybegynnerstillinger for leger

Regjeringen har lagt om ordningen med turnustjeneste for leger. Legene får blant annet egne «nybegynnerstillinger» slik at de kan jobbe uten å ha hatt turnus først.