Norge undertegner ny protokoll om dødsstraff

Regjeringen vedtok fredag at Norge skal undertegne en ny protokoll til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) om avskaffing av dødsstraff i alle tilfeller.