Nytt tilfelle av laksevirus i Bjørnafjorden

Et nytt utbrudd av lakseviruset infeksiøs lakseanemi (ILA) er oppdaget i et oppdrettsanlegg i Bjørnafjorden i Hordaland.