Byggeaktiviteten avtar

Aktiviteten i bygge— og anleggssektoren gikk ned med 4,6 prosent i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).