• For første gang tjener norske flyplasser mer på varesalg enn de gjør på inntekter fra flytrafikken. Colourbox

Billig sprit redder flyplassene

For første gang tjener norske flyplasser mer på varesalg enn de gjør på inntekter fra flytrafikken.