Streikevåren

Lærere, sykepleiere, hjelpepleiere, psykologer og kommuneingeniører kan havne i streik fra 22. mai. Lærerne vil skjerme 17. maitoget.