Elektrisk feil trolig årsak til hyttebrann på Hovden