Utdanner de første instruktører i antimobbing

De første antimobbe-instruktører blir nå utdannet i det som er norgeshistoriens største prosjekt mot mobbing og antisosial atferd.