Nå vil Venstre avlyse 24. konsesjonsrunde

Et knapt flertall på Venstre-landsmøtet vil stanse regjeringens nye utlysing av letelisenser, 24. konsesjonsrunde.

Nestleder Ola Elvestuen advarte sterkt mot forslaget fra Unge Venstre om si nei til både 24. konsesjonsrunde og nye letelisenser generelt. Elvestuen understreket at oljenæringen fortsatt er Norges største.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Venstre-ledelsen og Rogaland Venstre engasjerte seg sterkt for å stoppe forslaget fra Unge Venstre, men vant ikke gjennom. Selv om partileder Trine Skei Grande personlig var på talerstolen og advarte mot forslaget.

– Dette ble ikke helt som vi hadde ønsket. Men utfallet var på langt nær så ille, i hermetegn, som Unge Venstres opprinnelige forslag var, sier stortingsrepresentant fra Rogaland, Iselin Nybø, leder av redaksjonskomiteen på landsmøtet i Ålesund.

24. konsesjonsrunde åpner for oljeleting lenger nord i Barentshavet - helt opp til iskanten.

Regjeringen har nettopp sendt konsesjonsrunden ut på høring. Venstre-landsmøtets vedtak kan uansett valgutfall bli vanskelig å iverksette fordi saken ikke skal innom Stortinget.

Les også

Venstre avviser ikke borgerlig samarbeid etter valget

Les også

Venstre går inn for plastforbud

Les også

Malin fra Rogaland slo et slag for dyrevelferd på Venstre-landsmøtet

– Hvor vrient vil det være å gå til valg på dette vedtaket i oljefylket Rogaland?

– Landsmøtet har sagt et knapt nei til denne konsesjonsrunden. Men dette betyr ikke at vi sier nei til andre fremtidige konsesjonsrunder. Vi sier ja til fortsatt tildeling av modne områder, imot hva landsstyret ville. Grunnen til at vi sa nei til 24. konsesjonsrunde er fordi den ikke er godt nok utredet opp mot klima og de mest sårbare områdene rundt iskanten. Dette kan vi stå godt i gjennom valgkampen, mener Nybø.

Delt på midten

Det måtte to runder til for å avgjøre spørsmålet på landsmøtet.

I første runde falt forslaget om å stoppe utlysningen av flere letelisenser og ikke gjennomføre en 24. konsesjonsrunde med 109 mot 108 stemmer. To avholdt seg fra å stemme. I en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag, nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde. Det forslaget fikk flertall med 124 mot 94 stemmer.

102 blokker

I midten av mars lyste olje- og energiminister Terje Søviknes ut konsesjon på oljeleting i 102 blokker i Norskehavet og Barentshavet. Oljeselskapene får dermed tilgang til en bredere meny enn noen gang i Barentshavet. Høringsfristen er satt til 2. mai.

Leder av Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, er ikke glad for vedtaket. Men han mener at det ikke er så galt som noen vil utlegge det.

Fylkesleder for Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

– Venstre har kun sagt nei til 24.konsesjonsrunde fordi den er for dårlig utredet, og siden finansiering og hvordan det blir belastet skattesystemet er usikkert og for dårlig utredet. Dette er ikke nei til alle konsesjonsrunder, men denne på grunn av at denne er for dårlig utredet og vi ikke vet konsekvensene for Paris-avtalen, framholder Lunde.

Les også

Trine Skei Grande maner til kamp mot populistene

Les også

Sliten, utbrent og ferdig i politikken? Nei, ikkje denne kvinna.

Han viser til at Venstre tross alt falt ned på et kompromiss med å tillate nye letelisenser.

– Venstre er for fortsatt oljeproduksjon i Norge. Venstre vedtok også etter forslag fra Rogaland Venstre at vi skal tillate videre TFO-runder, altså runder der det allerede er åpnet. Og der vi kan utnytte eksisterende infrastruktur, påpeker Lunde.

En politisk motstander, stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), mener at Rogaland Venstre bevisst toner ned alvoret i et dramatisk vedtak.

– Dette vedtaket vil raskt forsterke nedturen i olje- og gassnæringen. Jeg registrerer at Rogaland Venstre forsøker å tone ned betydningen av vedtaket. Det er lite troverdig og kun valgtaktisk fra Venstre. Realiteten er at Venstres forslag raskt kan dytte flere rogalendinger ut i arbeidsledighet, mener Pollestad.

Han viser til at norsk olje- og gasspolitikk i tiår har vært preget av forutsigbarhet og langsiktighet.

– 24. konsesjonsrunde er en del av en slik politikk. En plutselig endring av dette vil kunne endre hvor attraktiv norsk sokkel oppfattes blant selskapene, framholder Pollestad.

Han viser til at Venstre tidligere har vist evne til å få gjennomslag i forhandlinger med Frp, H og Krf. Derfor kan et slikt flertall skape usikkerhet for oljefylket Rogaland. Pollestad mener at vedtaket samtidig er symbolpolitikk av verste slag.

– Det er naivt å tro at etterspørselen etter olje og gass i verden vil bli påvirket av Norges produksjon. Derfor er dette vedtaket ren symbolpolitikk som kun vil ramme den grønne omstillingen gjennom å svekke vårt viktigste teknologimiljø, ifølge lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad.

Stor klimarisiko

Unge Venstre-leder Tord Hustveit mener at 24. konsesjonsrunde er dårlig utredet og påfører Norge stor klimarisiko.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte striden om programpunktet på 24. konsesjonsrunde. Ifølge DN var landsstyret delt i to på dette punktet. For å vinne gjennomslag på landsmøtet valgte Unge Venstre å fjerne setningen om å «stoppe utlysningen av flere letelisenser.»

Det vil si at Venstre-landsmøtet ikke avviser all ny oljeleting, for eksempel i allerede åpnede områder

Nestleder Ola Elvestuen stod samlet med Venstre-ledelsen og Rogaland Venstre og advarte landsmøtet mot å vedta stopp av 24. konsesjonsrunde.

– Det er for kategorisk å si nei. Da vil vi konkurrere med de absolutt grønneste, sa Elvestuen.

Les også

Kommentar før ny landsmøtehelg: Venstre vil alle vel, vinn ingen val

Les også

Meiningsmåling for Rogaland: Veljarane straffar dei borgarlege

Partileder Trine Skei Grande valgte å lese opp hele det opprinnelige forslaget: «Venstre mener derfor at klimakonsekvensene av den påbegynte 24. konsesjonsrunde og andre nye letelisenser må analyseres og at de ikke tildeles dersom det ikke er klimamessig, miljømessig eller økonomisk bærekraftig innenfor rammene av Parisavtalen.»

Men partiledelsen tapte altså mot et knapt flertall og sterk innsats fra Unge Venstre og mange miljøforkjempere på landsmøtet.

– Farlig for arbeidsplasser

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) hilser ikke vedtaket velkomment. Han sier til Bergens Tidende at det å gi tilgang på nye leteareal er en av de tre hovedpilarene i regjeringens oljepolitikk.

– 24.runde er helt avgjørende for å skape langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår, sier Søviknes i en kommentar til Venstre-vedtaket.

Miljøbevegelsen roser på sin side Venstre for vedtaket. 

- Dette er en seier for miljøgrasroten i Venstre og et fremskritt forVenstre som klimaparti. Det er gledelig og banebrytende at flere partier nå er enige i vår oljepolitikk, det gir oss miljøpartier større kraft, sier talsmann for Miljøpartiet De Grønne Rasmus Hansson til NTB. 

Også Bellona syns vedtaket er en viktig korreksjon av partiets kurs. 

- Det er et viktig signal, men jeg overrasket over at det satt så langt inne, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

PS: Andre vedtak på Venstre-landsmøtet denne helga som har vakt mindre oppsikt:

* innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn.

* starte sidemålsundervisning tidligere enn i dag.

* ikke godkjenne friskoler dersom det medfører negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet.

* foreløpig beholde fraværsgrensen i videregående skole, men at den skal evalueres.

* endre valgkretsene til stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner.

* la kommunene selv bestemme åpningstider i butikker og tidspunkt for salg og skjenking av alkohol.

* avvikle sexkjøpsloven.

* ikke søke norsk EU-medlemskap.

* opprettholde trålerflåtens leveringsplikter.

* totalforbud mot sjødeponier.

* innføre forbud mot tynne handleposer av plast. Ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.

* nei til 24. konsesjonsrunde.

* beholde taxfree-ordningen ved landets flyplasser.

* nei til å utrede boligskatt på primærbolig.

* helse, miljø og dyrevelferd skal prioriteres i landbrukspolitikken framfor produksjonsvekst.

* opprettholde overføringene til landbruket på dagens nivå. Endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger.

* fortsatt tredeling av foreldrepermisjonen.

Publisert: