Skal granske dødsulykke med Forsvarets speedbåt

En sivil utenlandsk statsborger omkom da Forsvaret demonstrerte en speedbåt utenfor Holmestrand onsdag. Hendelsen skal granskes.