Tiltak mot bilkjøring virket ikke

Bilistene ga blaffen i giftlokket over Bergen under kuldeperioden i januar. Bare kjøreforbud fikk ned trafikken. Alle andre tiltak for å redusere biltrafikken var uten effekt.