- Kripos sin vitnebeskyttelse er dårlig

Advokat John Christian Elden mener Kripos bruker altfor små ressurser på å følge opp de få trusselutsatte som har fått innvilget fiktiv identitet gjennom det nasjonale vitnebeskyttelsesprogrammet.