- Ikke mishandlet nok til å få opphold

Både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) får kritikk for å være for strenge med å innvilge mishandlede kvinner opphold i Norge.