66.000 pass på avveie siden 2006

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener sikkerheten er truet som en følge av at 66.000 norske pass er forsvunnet bare de siste tre årene.