Glede over statlige postkjøp

Både ledelse og ansatte er meget fornøyd med at regjeringen vil bruke 518 millioner kroner til statlige kjøp av post— og banktjenester fra Posten Norge.