Ingen hamstring av Tamiflu

Til tross for stor oppmerksomhet omkring H1N1-viruset, ble det på landsbasis bare solgt 4.149 pakninger med Tamiflu i april.