Klær og bøker bidro til prisvekst

Økte priser på klær og bøker bidro mest til prisoppgangen fra mars til april.